เหล่า Super Hero และทีมสัตว์ต่างๆเข้าอำนวยความสะดวกการจราจร

380416440_122116908104029535_6533969914525614491_n
378169535_122116919546029535_8919495791379952261_n
380693091_122116917644029535_8378671775145039038_n
380694072_122116915940029535_5351302586856216856_n
380695623_122116916168029535_2895648956540594115_n
380695809_122116923614029535_2510995496684481394_n
380700261_122116916120029535_1455441193206467467_n
380701308_122116923818029535_7654331274859829243_n
380703675_122116916054029535_2612247910542013634_n
380705293_122116919606029535_274262655758213887_n
380716406_122116917566029535_2945982376212260408_n
380888379_122116923518029535_8449518621622002856_n
381118753_122116919564029535_6323896438825883017_n
381500280_122116919672029535_4039483147357538982_n
381671894_122116915958029535_8777940480070388369_n
382116489_122116923632029535_6225454595196699126_n
previous arrow
next arrow
380416440_122116908104029535_6533969914525614491_n
378169535_122116919546029535_8919495791379952261_n
380693091_122116917644029535_8378671775145039038_n
380694072_122116915940029535_5351302586856216856_n
380695623_122116916168029535_2895648956540594115_n
380695809_122116923614029535_2510995496684481394_n
380700261_122116916120029535_1455441193206467467_n
380701308_122116923818029535_7654331274859829243_n
380703675_122116916054029535_2612247910542013634_n
380705293_122116919606029535_274262655758213887_n
380716406_122116917566029535_2945982376212260408_n
380888379_122116923518029535_8449518621622002856_n
381118753_122116919564029535_6323896438825883017_n
381500280_122116919672029535_4039483147357538982_n
381671894_122116915958029535_8777940480070388369_n
382116489_122116923632029535_6225454595196699126_n
previous arrow
next arrow

เหล่า Super Hero และทีมสัตว์ต่างๆเข้าอำนวยความสะดวกการจราจร

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้ตามเหล่า Super Hero กลับมาตามคำเรียกร้อง พร้อมเสริมทัพด้วยทีมสัตว์ต่างๆจากจักรวาล Marvel มาเพิ่มความสนุกสนานแบบ x 2 มาทักทายนักเรียนบริเวณ ประตู 3 และประตู 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนลงจากรถได้รวดเร็วขึ้น ลดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการจราจรติดขัด

เหล่าทีม Super Hero พร้อมสัตว์ต่างๆ ได้นำทีมเข้ามาสร้างความมั่นใจ ในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้เด็กนักเรียนลงรถได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาการจราจร