สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อกว่า 30 ปี ก่อน ประมาณพ.ศ.2521 ด้วยความผูกพันอันแน่นแฟ้น ระหว่างศิษย์เก่ากับอาจารย์ และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่นักเรียนทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนและร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียน จนกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนภูมิใจ ในการเป็น

“ สาธิตจุฬาฯ ”

ข่าวสาร

นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ คุณกนิษฐ์ สารสิน และกรรมการสมาคมฯ มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ศรียา เนตรน้อย

นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ คุณกนิษฐ์ สารสิน และกรรมการสมาคมฯ มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และรองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 ...

อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬา คุณณัฏฐนิภา ตีระวนิช เข้าร่วมงาน “คนเก่งสาธิตจุฬาฯ คือต้นกล้าแห่งเกียรติภูมิ” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬา คุณณัฏฐนิภา ตีระวนิช เข้าร่วมงาน “คนเก่งสาธิตจุฬาฯ คือต้นกล้าแห่งเกียรติภูมิ” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เพื่อแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก กับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่สร้างชื่อเสียงจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆในระดับนานาชาติ ...

ประมวลภาพความประทับใจงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2564 และ 2565

ภาพความประทับใจงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2564 และ 2565 เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ อาจารย์ที่เกษียณอายุการทำงานปี2565 มี 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. รศ. พัชรี วรจรัสรังสี (ฝ่ายประถม) 2. ผศ. ซ่อนกลิ่น ...

ประชุมสมาคมฯ

ประชุมสมาคมฯครั้งที่ 10/2565

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
เวลา 18.00 น.

โถงโรงอาหาร ห้องประชุม 5 ทศวรรษสาธิตจุฬาฯ ร.ร. สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

 

ศาลาเด็กดี