อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬา คุณณัฏฐนิภา ตีระวนิช เข้าร่วมงาน “คนเก่งสาธิตจุฬาฯ คือต้นกล้าแห่งเกียรติภูมิ” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

311074005_5585616424831422_8800689883626573475_n
310788064_5585621914830873_4809550403174011514_n
310827782_5585621468164251_5860076293518540852_n
311005747_5585621161497615_2249189426394519265_n
310658628_5585620724830992_988612244194830299_n
310825462_5585620524831012_528429957644049517_n
310798815_5585619074831157_6428399730028032579_n
311012243_5585618798164518_2694306884115069515_n
310930911_5585624451497286_133225830408128181_n
previous arrow
next arrow
311074005_5585616424831422_8800689883626573475_n
310788064_5585621914830873_4809550403174011514_n
310827782_5585621468164251_5860076293518540852_n
311005747_5585621161497615_2249189426394519265_n
310658628_5585620724830992_988612244194830299_n
310825462_5585620524831012_528429957644049517_n
310798815_5585619074831157_6428399730028032579_n
311012243_5585618798164518_2694306884115069515_n
310930911_5585624451497286_133225830408128181_n
previous arrow
next arrow

คนเก่งสาธิตจุฬาฯ คือต้นกล้าแห่งเกียรติภูมิ

อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬา คุณณัฏฐนิภา ศรีสอ้าน เข้าร่วมงาน “คนเก่งสาธิตจุฬาฯ คือต้นกล้าแห่งเกียรติภูมิ” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565
เพื่อแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก กับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่สร้างชื่อเสียงจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆในระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2564
ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณาจารย์ และกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ มาร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้