สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD’59 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567

F_Z62_3401
F_Z62_3361
F_Z62_3335
F_Z62_3313
E_Z62_3222
E_Z62_3207
D_D75_8186
D_Z62_3141
C_D75_8173
C_D75_8164
C_D75_8123
C_Z62_3045
C_D75_8088
B_Z62_3022
C_D75_8066
B_Z62_3011
B_D75_8025
A_Z62_2973
A_Z62_2960
previous arrow
next arrow
F_Z62_3401
F_Z62_3361
F_Z62_3335
F_Z62_3313
E_Z62_3222
E_Z62_3207
D_D75_8186
D_Z62_3141
C_D75_8173
C_D75_8164
C_D75_8123
C_Z62_3045
C_D75_8088
B_Z62_3022
C_D75_8066
B_Z62_3011
B_D75_8025
A_Z62_2973
A_Z62_2960
previous arrow
next arrow

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD'59 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD'59
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ คุณกนิษฐ์ สารสิน และอุปนายกฯ คุณณัฏฐนิภา ศรีสอ้าน พร้อมกรรมการสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่นให้กับรุ่นน้อง CUD'59 ณ โถงโรงอาหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โดยสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ต้อนรับน้องๆ เข้าสู่สมาคมฯ อย่างอบอุ่นและสนุกสนาน พร้อมจัดเต็มอาหารว่างสำหรับน้องๆ
ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพความประทับใจทั้งหมดได้ที่