สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2566

0_122095012442029535
1_122095012736029535
2_122095012646029535
3_122095012694029535
4_122095012892029535
5_122095013462029535
6_122095012970029535
7_122095013660029535
8_122095013276029535
9_122095013954029535
10_122095014104029535
11_122095013882029535
12_122095014014029535
13_122095014410029535
14_122095014146029535
15_122095014464029535
16_122095014224029535
17_122095014536029535
18_122095014620029535
19_122095014734029535
20_122095014944029535
21_122095014686029535
22_122095015190029535
23_122095014824029535
24_122095015244029535
25_122095015010029535
26_122095015058029535
27_122095015118029535
28_122095015358029535
29_122095015412029535
30_122095015304029535
31_122095015574029535
32_122095012562029535
33_122095015712029535
34_122095012946029535
35_122095015472029535
36_122095015940029535
37_122095016276029535
38_122095015778029535
39_122095012604029535
40_122095013390029535
41_122095015874029535
42_122095016582029535
43_122095016024029535
44_122095016198029535
45_122095012850029535
46_122095013114029535
47_122095013234029535
48_122095016348029535
49_122095013540029535
50_122095012496029535
51_122095013330029535
52_122095013756029535
53_122095016444029535
54_122095013822029535
55_122095013600029535
56_122095016492029535
57_122095013702029535
58_122095017008029535
59_122095017110029535
60_122095014272029535
61_122095016678029535
62_122095014332029535
63_122095016726029535
64_122095016816029535
65_122095017248029535
66_122095017158029535
67_122095017470029535
68_122095017296029535
69_122095017560029535
70_122095017368029535
previous arrow
next arrow
0_122095012442029535
1_122095012736029535
2_122095012646029535
3_122095012694029535
4_122095012892029535
5_122095013462029535
6_122095012970029535
7_122095013660029535
8_122095013276029535
9_122095013954029535
10_122095014104029535
11_122095013882029535
12_122095014014029535
13_122095014410029535
14_122095014146029535
15_122095014464029535
16_122095014224029535
17_122095014536029535
18_122095014620029535
19_122095014734029535
20_122095014944029535
21_122095014686029535
22_122095015190029535
23_122095014824029535
24_122095015244029535
25_122095015010029535
26_122095015058029535
27_122095015118029535
28_122095015358029535
29_122095015412029535
30_122095015304029535
31_122095015574029535
32_122095012562029535
33_122095015712029535
34_122095012946029535
35_122095015472029535
36_122095015940029535
37_122095016276029535
38_122095015778029535
39_122095012604029535
40_122095013390029535
41_122095015874029535
42_122095016582029535
43_122095016024029535
44_122095016198029535
45_122095012850029535
46_122095013114029535
47_122095013234029535
48_122095016348029535
49_122095013540029535
50_122095012496029535
51_122095013330029535
52_122095013756029535
53_122095016444029535
54_122095013822029535
55_122095013600029535
56_122095016492029535
57_122095013702029535
58_122095017008029535
59_122095017110029535
60_122095014272029535
61_122095016678029535
62_122095014332029535
63_122095016726029535
64_122095016816029535
65_122095017248029535
66_122095017158029535
67_122095017470029535
68_122095017296029535
69_122095017560029535
70_122095017368029535
previous arrow
next arrow

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2566

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

รายชื่อคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้มีจำนวน 10 ท่าน
1. ผศ. ดร. ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล (คณะครุศาสตร์)
2. รศ. จรัสศรี พัวจินดาเนตร (ฝ่ายประถม)
3. ผศ. สมศรี ตรีทิเพนทร์ (ฝ่ายประถม)
4. อาจารย์สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล (ฝ่ายประถม)
5. อาจารย์สมใจ จงรักวิทย์ (ฝ่ายประถม)
6. อาจารย์ทินกร เทพกุศล (ฝ่ายประถม)
7. อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ (ฝ่ายประถม)
8. ผศ. เอมอร บูชาบุพพาจารย์ (ฝ่ายประถม)
9. อาจารย์ทิพยวัลย์ ตาปนานนท์ (ฝ่ายประถม)
10. อาจารย์สุจินต์ วัฒนะรัตน์ (ฝ่ายมัธยม)

ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์ที่เกษียณอายุแล้ว อาจารย์ปัจจุบัน และนักเรียนเก่าฯ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน มีพิธีรดน้ำแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ที่จะเกษียณอายุในปี 2566 นี้ และกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป และสุขภาพฟันให้แก่อาจารย์ การถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ พร้อมได้พูดคุยให้หายคิดถึงระหว่างรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และการมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ทุกท่าน ซึ่งสร้างความซาบซึ้งและความประทับใจให้แก่อาจารย์และลูกศิษย์สาธิตจุฬาฯ

ชมภาพความประทับใจงานเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2566 เพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1-TIlQVzfvDqYiakAykFmFeWCGqFz6rIU