สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ให้บริการตรวจสุขภาพ แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

IMG_8032
IMG_8029
IMG_8038
IMG_8031
IMG_8033
IMG_8034
IMG_8035
IMG_8030
IMG_8036
IMG_8037
previous arrow
next arrow
IMG_8032
IMG_8029
IMG_8038
IMG_8031
IMG_8033
IMG_8034
IMG_8035
IMG_8030
IMG_8036
IMG_8037
previous arrow
next arrow

คณะแพทย์ และคณะทำงาน จากสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ให้บริการตรวจสุขภาพ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566