สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ทำความสะอาดโรงเรียนครั้งที่ 11 (Big cleaning day at Satit Chula #11)

LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_25
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_24
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_23
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_22
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_21
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_20
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_19
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_18
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_17
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_16
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_15
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_14
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_13
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_12
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_11
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_10
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_9
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_8
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_7
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_6
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_5
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_4
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_3
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_2
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_1
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_0
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_25
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_24
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_23
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_22
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_21
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_20
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_19
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_18
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_17
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_16
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_15
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_14
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_13
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_12
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_11
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_10
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_9
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_8
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_7
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_6
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_5
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_4
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_3
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_2
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_1
LINE_ALBUM_Big Cleaning Day 19566_230522_0
previous arrow
next arrow

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา กรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ทำความสะอาดโรงเรียนครั้งที่ 11 (Big cleaning day at Satit Chula #11)
ตั้งแต่เวลา 09.00-11.45 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดยมี อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ บุคลากร นักเรียนเก่า เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมรวมพลังทำความสะอาดโรงเรียนถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นปีละครั้ง ก่อนที่จะมีการเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมาช่วยเตรียมพร้อมทำความสะอาดพื้นที่ทั้งใน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน
เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ของอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนเก่าด้วย