สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD’58

338345884_1403612617062070_7086690015501669231_n
338240268_607528227587207_929190459663689980_n
338358176_617089856457493_7039729214483006190_n
338595273_681270647087723_131409186556559749_n
338277899_752685866311896_4229991173482376719_n
338429454_1309938823237677_4006789649869075360_n
338191940_5979240825494173_7999156015253644153_n
338202803_588601286531047_1018860145953907570_n
338179169_1207465686582348_2521692217126645364_n
338253193_872278163833810_8477165961725773901_n
338348341_178328365024717_3019360229131854644_n
338259886_133521639515677_6296276005653148241_n
338346363_1464890247378609_4125019188641656496_n
338306813_936780367760388_1785749590979407200_n
338225221_1834426780257781_5942898234441322584_n
previous arrow
next arrow
338345884_1403612617062070_7086690015501669231_n
338240268_607528227587207_929190459663689980_n
338358176_617089856457493_7039729214483006190_n
338595273_681270647087723_131409186556559749_n
338277899_752685866311896_4229991173482376719_n
338429454_1309938823237677_4006789649869075360_n
338191940_5979240825494173_7999156015253644153_n
338202803_588601286531047_1018860145953907570_n
338179169_1207465686582348_2521692217126645364_n
338253193_872278163833810_8477165961725773901_n
338348341_178328365024717_3019360229131854644_n
338259886_133521639515677_6296276005653148241_n
338346363_1464890247378609_4125019188641656496_n
338306813_936780367760388_1785749590979407200_n
338225221_1834426780257781_5942898234441322584_n
previous arrow
next arrow

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD'58

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD'58
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ คุณกนิษฐ์ สารสิน และอุปนายกฯ คุณณัฏฐนิภา ศรีสอ้าน พร้อมกรรมการสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่นให้กับรุ่นน้อง CUD'58 ณ โถงโรงอาหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โดยสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ต้อนรับน้องๆ เข้าสู่สมาคมฯ อย่างอบอุ่นและสนุกสนาน พร้อมจัดเต็มอาหารว่างสำหรับน้องๆ
ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพความประทับใจทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ymzzlDp6WoK4PHs_jSiE54tB3s4KDLEy?usp=sharing