สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

LINE_ALBUM_ไหว้ครู (ประถม)_220910_2
LINE_ALBUM_ไหว้ครู (ประถม)_220910_3
LINE_ALBUM_ไหว้ครู (ประถม)_220910_4
LINE_ALBUM_ไหว้ครู (ประถม)_220910_1
LINE_ALBUM_ไหว้ครู (ประถม)_220910_0
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_ไหว้ครู (ประถม)_220910_2
LINE_ALBUM_ไหว้ครู (ประถม)_220910_3
LINE_ALBUM_ไหว้ครู (ประถม)_220910_4
LINE_ALBUM_ไหว้ครู (ประถม)_220910_1
LINE_ALBUM_ไหว้ครู (ประถม)_220910_0
previous arrow
next arrow

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ นาย กนิษฐ์ สารสิน และกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธี