สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมพิธีมอบเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ร่วมพิธีเปิดรูปปั้นศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และเปิดห้องประวัติโรงเรียน

288203673_5289436304449437_4335969502939708909_n
290330616_5289436451116089_835074699058764526_n
290234499_5289436441116090_4130499911489346465_n
290366239_5289436564449411_8015486819378534376_n
290159146_5289436581116076_2159069761428195170_n
290131153_5289436574449410_2089622231135673892_n
290273954_5289436274449440_2254417067814513746_n
290264350_5289436211116113_8683422594826805740_n
290200446_5289436234449444_2495195310983951692_n
290197455_5289436197782781_9190802648872004828_n
290280452_5289436251116109_5894230034226148074_n
290214782_5289436194449448_1191228969171497691_n
289990666_5289436267782774_66605890810692913_n
290228845_5289436157782785_591032422828941652_n
290319205_5289436434449424_8415723334710739761_n
290284245_5289436284449439_3848426275211798681_n
290370372_5289436384449429_2802466013972056850_n
290166912_5289436324449435_4797236400092347435_n
290278403_5289436127782788_7797730583071096720_n
290258107_5289436417782759_4567830050939148023_n
previous arrow
next arrow
288203673_5289436304449437_4335969502939708909_n
290330616_5289436451116089_835074699058764526_n
290234499_5289436441116090_4130499911489346465_n
290366239_5289436564449411_8015486819378534376_n
290159146_5289436581116076_2159069761428195170_n
290131153_5289436574449410_2089622231135673892_n
290273954_5289436274449440_2254417067814513746_n
290264350_5289436211116113_8683422594826805740_n
290200446_5289436234449444_2495195310983951692_n
290197455_5289436197782781_9190802648872004828_n
290280452_5289436251116109_5894230034226148074_n
290214782_5289436194449448_1191228969171497691_n
289990666_5289436267782774_66605890810692913_n
290228845_5289436157782785_591032422828941652_n
290319205_5289436434449424_8415723334710739761_n
290284245_5289436284449439_3848426275211798681_n
290370372_5289436384449429_2802466013972056850_n
290166912_5289436324449435_4797236400092347435_n
290278403_5289436127782788_7797730583071096720_n
290258107_5289436417782759_4567830050939148023_n
previous arrow
next arrow

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมพิธีมอบเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ร่วมพิธีเปิดรูปปั้นศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และเปิดห้องประวัติโรงเรียน

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ครบรอบ 64 ปีนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ นาย กนิษฐ์ สารสิน ร่วมพิธีมอบเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส และร่วมพิธีเปิดรูปปั้นศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และเปิดห้องประวัติโรงเรียน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันจันทร์ ที่20 มิถุนายน 2565