สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษา

LINE_ALBUM_220420_14
LINE_ALBUM_220420_12
LINE_ALBUM_220420_0
LINE_ALBUM_220420_13
LINE_ALBUM_220420_10
LINE_ALBUM_220420_7
LINE_ALBUM_220420_1
LINE_ALBUM_220420_2
LINE_ALBUM_220420_9
LINE_ALBUM_220420_8
LINE_ALBUM_220420_6
LINE_ALBUM_220420_5
LINE_ALBUM_220420_4
LINE_ALBUM_220420_3
LINE_ALBUM_220420_11
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_220420_14
LINE_ALBUM_220420_12
LINE_ALBUM_220420_0
LINE_ALBUM_220420_13
LINE_ALBUM_220420_10
LINE_ALBUM_220420_7
LINE_ALBUM_220420_1
LINE_ALBUM_220420_2
LINE_ALBUM_220420_9
LINE_ALBUM_220420_8
LINE_ALBUM_220420_6
LINE_ALBUM_220420_5
LINE_ALBUM_220420_4
LINE_ALBUM_220420_3
LINE_ALBUM_220420_11
previous arrow
next arrow

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษา

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษา
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ คุณกนิษฐ์ สารสิน และอุปนายกฯ คุณณัฏฐนิภา ศรีสอ้าน พร้อมกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข และคณาจารย์อีกหลายท่านเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมท่านผญ.พูนทรัพย์ คณะครุศาสตร์