สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD’57

LINE_ALBUM_220420_29
LINE_ALBUM_220420_18
LINE_ALBUM_220420_30
LINE_ALBUM_220420_28
LINE_ALBUM_220420_27
LINE_ALBUM_220420_19
LINE_ALBUM_220420_26
LINE_ALBUM_220420_25
LINE_ALBUM_220420_24
LINE_ALBUM_220420_23
LINE_ALBUM_220420_22
LINE_ALBUM_220420_21
LINE_ALBUM_220420_20
LINE_ALBUM_220420_17
LINE_ALBUM_220420_16
LINE_ALBUM_220420_15
LINE_ALBUM_220420_14
LINE_ALBUM_220420_13
LINE_ALBUM_220420_12
LINE_ALBUM_220420_11
LINE_ALBUM_220420_10
LINE_ALBUM_220420_9
LINE_ALBUM_220420_8
LINE_ALBUM_220420_7
LINE_ALBUM_220420_6
LINE_ALBUM_220420_5
LINE_ALBUM_220420_4
LINE_ALBUM_220420_3
LINE_ALBUM_220420_2
LINE_ALBUM_220420_1
LINE_ALBUM_220420_0
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_220420_29
LINE_ALBUM_220420_18
LINE_ALBUM_220420_30
LINE_ALBUM_220420_28
LINE_ALBUM_220420_27
LINE_ALBUM_220420_19
LINE_ALBUM_220420_26
LINE_ALBUM_220420_25
LINE_ALBUM_220420_24
LINE_ALBUM_220420_23
LINE_ALBUM_220420_22
LINE_ALBUM_220420_21
LINE_ALBUM_220420_20
LINE_ALBUM_220420_17
LINE_ALBUM_220420_16
LINE_ALBUM_220420_15
LINE_ALBUM_220420_14
LINE_ALBUM_220420_13
LINE_ALBUM_220420_12
LINE_ALBUM_220420_11
LINE_ALBUM_220420_10
LINE_ALBUM_220420_9
LINE_ALBUM_220420_8
LINE_ALBUM_220420_7
LINE_ALBUM_220420_6
LINE_ALBUM_220420_5
LINE_ALBUM_220420_4
LINE_ALBUM_220420_3
LINE_ALBUM_220420_2
LINE_ALBUM_220420_1
LINE_ALBUM_220420_0
previous arrow
next arrow

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD'57

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD'57
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ คุณกนิษฐ์ สารสิน และอุปนายกฯ คุณณัฏฐนิภา ศรีสอ้าน พร้อมกรรมการสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่นให้กับรุ่นน้อง CUD'57 ณ โถงโรงอาหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม โดยสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนอาหารว่าง พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ ต้อนรับน้องๆ เข้าสู่สมาคมฯ อย่างอบอุ่นและสนุกสนาน
ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพความประทับใจทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ost5WO07bUZNIR0cmz0V2kGrSd9fDVpJ?usp=sharing