นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เนื่องในวาระครบรอบ 65 ปี สาธิตจุฬาฯ วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

S__15581215
S__15581217
S__15581227
S__15581232
S__15581233
S__15581234
S__15581230
IMG_5025
S__15581237
IMG_5039
previous arrow
next arrow
S__15581215
S__15581217
S__15581227
S__15581232
S__15581233
S__15581234
S__15581230
IMG_5025
S__15581237
IMG_5039
previous arrow
next arrow

คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เนื่องในวาระครบรอบ 65 ปี สาธิตจุฬาฯ วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รวมถึงคณาจารย์อาวุโส ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ 65 ปี