คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เนื่องในวาระครบรอบ 65 ปี สาธิตจุฬาฯ วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

DSC_6305
DSC_6368
DSC_3949
DSC_6307
DSC_6316
DSC_3936
DSC_3912
DSC_3864
DSC_3861
DSC_3866
DSC_3921
DSC_3883
DSC_3892
DSC_3920
DSC_3908
previous arrow
next arrow
DSC_6305
DSC_6368
DSC_3949
DSC_6307
DSC_6316
DSC_3936
DSC_3912
DSC_3864
DSC_3861
DSC_3866
DSC_3921
DSC_3883
DSC_3892
DSC_3920
DSC_3908
previous arrow
next arrow

คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เนื่องในวาระครบรอบ 65 ปี สาธิตจุฬาฯ วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดยมี อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายสังฆทาน ณ สนาม 2 โดยมีอาจารย์อาวุโส และกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย