ขบวนการ Super Hero จากสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้นำทัพเข้าอำนวยความสะดวกการจราจร

380482805_122114903642029535_3854181288365664198_n
380475463_122114911172029535_3147339459268970756_n
380428066_122114909858029535_2407691278501436708_n
380423246_122114909762029535_1125609236131282928_n
380476335_122114909648029535_5010760156107195141_n
380412132_122114909702029535_1262963217725965202_n
380475109_122114909582029535_8738384267256410196_n
380428131_122114908112029535_639938724999472056_n
380188673_122114907938029535_4718017923978902895_n
379918429_122114907704029535_6757977896816015534_n
379982767_122114907776029535_2809649023657384388_n
379706932_122114907836029535_4480325424456276688_n
380433476_122114907884029535_571463794494985466_n
380422990_122114908040029535_8682950360837434244_n
previous arrow
next arrow
380482805_122114903642029535_3854181288365664198_n
380475463_122114911172029535_3147339459268970756_n
380428066_122114909858029535_2407691278501436708_n
380423246_122114909762029535_1125609236131282928_n
380476335_122114909648029535_5010760156107195141_n
380412132_122114909702029535_1262963217725965202_n
380475109_122114909582029535_8738384267256410196_n
380428131_122114908112029535_639938724999472056_n
380188673_122114907938029535_4718017923978902895_n
379918429_122114907704029535_6757977896816015534_n
379982767_122114907776029535_2809649023657384388_n
379706932_122114907836029535_4480325424456276688_n
380433476_122114907884029535_571463794494985466_n
380422990_122114908040029535_8682950360837434244_n
previous arrow
next arrow

ขบวนการ Super Hero จากสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้นำทัพเข้าอำนวยความสะดวกการจราจร

ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ขบวนการ Super Hero จากสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้นำทัพเข้าอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณ ประตู 3 และประตู 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนลงจากรถได้รวดเร็วขึ้น ลดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการจราจรติดขัด
จากนั้น ในเวลาหลังจากเคารพธงชาติ เหล่า Super Hero ได้เข้าไปทักทายนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และให้ความรู้ในการลงจากรถอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ก่อนที่จะเริ่มเรียนสัปดาห์แสนสนุกในคาบแรก