กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ในหลวง ร.๙

นายกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและ รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมาคมนักเรียนเก่าฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ท่านผู้อำนวยการ รร.สาธิตจุฬาฯ

เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ปี 2560 คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียรเก่าสาธิตจุฬาฯ และกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ท่านคณบดี คณะครุศาสตร์, ผู้อำนวยการ รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯและกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และมัธยมจัดร่วมกัน ณ สนามกีฬาในร่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

พิธีแสดงกตัญญุตา แด่ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ คุณกนิษฐ์ สารสิน และกลุ่มตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมพิธีแสดงกตัญญุตา แด่ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ปฐมคณบดีผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้ถึงแก่อนิจกรรม […]

1 16 17 18