สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ในหลวง ร.๙

นายกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและ รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมาคมนักเรียนเก่าฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ท่านผู้อำนวยการ รร.สาธิตจุฬาฯ

เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ปี 2560 คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียรเก่าสาธิตจุฬาฯ และกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ท่านคณบดี คณะครุศาสตร์, ผู้อำนวยการ รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯและกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และมัธยมจัดร่วมกัน ณ สนามกีฬาในร่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

พิธีแสดงกตัญญุตา แด่ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ คุณกนิษฐ์ สารสิน และกลุ่มตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมพิธีแสดงกตัญญุตา แด่ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ปฐมคณบดีผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้ถึงแก่อนิจกรรม […]

1 11 12 13