แพทย์หญิงปิ่นประภา (เดิม จันทิรา) ธรรมวิภัชน์ (เดิม เจริญจิตต์) รุ่น 20