แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220084-733-7884 02-971-3835 รุ่น ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน