แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250096-876-9464 รุ่น ซอยเฉลิมพระเกียรติ 22 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9