แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500 081-381-1010 รุ่น 122/4 ถนนศาลาแดง