แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนครกรุงเทพฯ 10200 084-211-3585 รุ่น 25-Sep