แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220087-807-5539 รุ่น ซอยสายไหม 45/1 ถนนสายไหม