แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210092-253-8304 02-533-5470 รุ่น ซอยวิภาวดี 43 ถนนวิภาวดีรังสิต