แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330089-685-6908 รุ่น ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท