แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสานกรุงเทพฯ 10600 089-0592301 รุ่น 44-46 ถนนกรุงธนบุรี