แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150084-460-8673 02-899-7308 รุ่น ซอยกาญจนาภิเษก ซอย 003 แยก 1 ถนนวงแหวน