แขวงบางจาก เขตพระโขนงกรุงเทพฯ 10250 086-509-9844 รุ่น 12 ซอยประวิทย์และเพื่อน 8/3