แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230086-373-4387 รุ่น ซอยวัดนวลจันทร์ ถนนรามอินทรา