แขวงท่าแร้ง เขตบางเขนกรุงเทพฯ 10220 084-781-5595 รุ่น 279 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 53