แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ 10170 094-486-6297 รุ่น 54/61 หมู่ที่ 7 ถนนพุทธมณฑลสาย 3