แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250083-000-1637 รุ่น ซอย 62 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9