แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120087-782-0777 02-286-5851 รุ่น ซอยพระรามสาม 77 แยก 7 ถนนพระราม 3