แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150086-387-2780 02-474-1039 รุ่น ซอยจอมทอง 19 ถนนจอมทอง