เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210089-314-6833 02-954-5251 รุ่น ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง