เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160094-349-7140 02-421-0354 รุ่น ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู