เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120094-434-2525 02-287-1433 รุ่น ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ