เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120089-486-8866 02-671-3562 รุ่น ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ