เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100089-514-0322 02-225-2928 รุ่น ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์