เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250085-339-2484 02-735-8031 รุ่น ถนนนักกีฬาแหลมทอง แขวงสะพานสูง