เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240087-667-1516 รุ่น ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง