เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250086-909-0447 รุ่น ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง