เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310092-217-1826 02-933-7091 รุ่น ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา