เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310089-887-0023 02-935-1031 รุ่น ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา