เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230098-831-1535 รุ่น ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว