เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120091-519-5911 02-294-5909 รุ่น ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี