เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120085-836-7054 02-295-3924 รุ่น ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี