เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120082-449-9198 02-671-9251 รุ่น ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี