เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120081-450-4632 02-249-6932 รุ่น ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี