เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160086-375-3550 02-457-4743 รุ่น ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน